טכנולוגיית המידע

מטרתה של טכנולוגיית המידע הינה להעצים את התוצאות העסקיות של הארגון ולאפשר לו להשיג את מטרותיו בסביבה העסקית התחרותית. מערכי המידע בעסק (IT)  הינם מערכים אסטרטגיים המאפשרים לארגון למצות את מירב הפוטנציאל המצוי בידע בתוככי הארגון ומחוצה לו. מערכות הבינה העסקית מספקות מידע היסטורי, מידע עכשווי ותחזיות בנוגע לפעילות העסקית, ובעזרתן ניתן לאתר דפוסים משמעותיים לניהול של ארגון, וליצור דוחות התראות ואיתותים לצורך קבלת החלטות ניהוליות. הגידול העצום בכמות הנתונים הנאספים בארגון והפיכתם ממידע לידע בו משתמשים המנהלים לצורכי קבלת ההחלטות משמשים כבסיס וכמנוע לצמיחת הארגון.

לא אחת מוקמים גופי מערכות המידע בארגון על תשתית של המבנה הקודם ועם הזמן, נוספים נדבך על נדבך של מערכות ונתונים ויוצרים היצף במערכות ונתונים בארגון . היצף מערכות ואי התאמת המבנה הארכיטקטוני של המערכות לצורכי הארגון והסביבה בו הוא פועל משיגים בפועל את המטרה ההפוכה לה נועדה, מסרבלים את פעילות הארגון ומקנים לו חיסרון יחסי בסביבה העסקית. לא אחת נשמעת הטענה "המערכת עובדת למה לשדרג" ו/או "מה אני צריך נתונים נוספים" אמרות אלו מבטאות את עמדת המנהלים לעומות הטכנולוגיה הנתפסים בעיניהם כ"קופסא שחורה" שאסור לגעת בה כי "המערכות הללו זוללות משאבים".

טכנולוגיית המידע הינה אחד מה"יתרונות היחסיים" החזקים ביותר בסביבה העסקית המודרנית, והמהירות בה הופך המידע לידע בארגון מקנה לו כושר תחרות בסביבה העסקית. אנו בעזרת הניסיון הנצבר בניתוח מערכות מידע (IT) והולכת שינוי ושיפור של מערכות מידע ארגוניות מאפשרים למנהלים לשפר את  טכנולוגיית המידע של הארגון.

.