רה-ארגון של קבוצת ישטק

לצורך שיקומה של קבוצת ישטק מונה זאב דורי ליו"ר פעיל של החברה.

להלן השינויים שבוצעו:

  • שיקום הקבוצה
  • החזרת אמון המשקיעים בקבוצה
  • החלפת דירקטוריון הקבוצה בחדש – להשבת אמון המשקיעים
  • מינוי מנכל"ים חדשים לחברות הבנות בקבוצה לשיפור הניהול
  • מתיחת מותג של חברת הבת "קופל" ל"ניו-קופל" חידוש
  • גיוס כסף מהבנקים לצורך הגדלת מצבת עסקאות
  • מכירת פעילויות לא רווחיות בקבוצה

לאחר תקופה של כשנתיים ושיקומה של הקבוצה החל שלב בו נמכרו חברות הבת למשקיעים פוטנציאליים וכל כספם של המשקיעים בקבוצה הושב להם

החברות שנמכרו:

  • ישטק שוקי הון
  • ישטק טכנולוגיות
  • ניו-קופל- חברת ליסינג