מנהל מקצועי הוציא את מפעל נעלי בריל מהפסדים

תמצית הממצאים :

עסק משפחתי ותיק בעל מוניטין של מוצר מולך איכות בתחום הנעליים

  • לקוח גדול 85% – צה"ל
  • יתר הלקוחות 15% – שוק מקומי

סטאטוס ארגוני- אי הגדרת תפקידים, מינוי לא שקול של מנכ"ל, רגש במקום היגיון בעבודה השוטפת, יחסים אישיים עכורים במשפחה (בן מול גיס), מפעל בסדר גודל שאינו תואם את היקף המכירות – כושר יצור גדול פי 4 מיכולות המכירה בפועל.

כל אלו הובילו לקריסתו של המפעל ומינוי כונס למפעל וקיום תוכנית הבראה.

במהלך של כ – 9 חודשים בוצעו הפעולות הבאות:

  • שינוי התמהיל לטובת השוק האזרחי מקומי + יצוא
  • קיצוץ במערך הציוד והתשתיות והתאמתם ליכולת המכירה
  • הקמת מערך בקרה ודיווח ממוחשב
  • הגדרת מדדים ויעדים ברמת הלקוח/מוצר/סוכנים
  • השתתפות במכרזים של לקוחות מוסדיים – אגד, אלעל, בזק, חברת חשמל, שב"ס
  • רכישת דגמים ממעצב איטלקי לצורך השתתפות בתערוכות ליצוא.

התוצאה:

החברה עברה תהליך הבראה והמשיכה את פעילותה בשוק .