• icon-1

  אסטרטגיה

  אנו ב Z.D. מציגים מומחיות רבת שנים ופונקציונאלית, וידועים בנקודת המבט שלנו מקצה לקצה על...
  עוד...
 • icon-2

  שירותי ייעוץ

  אנו ב- Z.D. שירותי ייעוץ, מתמקדים צרכים קריטיים ביותר של לקוחות והזדמנויות בהתאמה ...
  עוד...
 • icon-3

  טכנולוגיית המידע

  אנו ב- Z.D. מאמינים בטכנולוגיית המידע כמנוע צמיחה להשגת התוצאות העסקיות של העסק. ...
  עוד...

אנחנו עובדים בשבילך

עובדים בשבילכם ואיתכם. שותפות מלאה של הנהלת החברה חיונית להצלחת התהליך בכללותו. לא ניתן, לחבר את מערכי החברה לתהליך ללא מחוייבות ההנהלה כשותפה מלאה. הצלחת מהלכי השינוי מחייבת " מוכוונות" ההנהלה .
תוצאות - מחייבות מכפילי כוח ומתן הטון וההולכה של ההנהלה למעשה יוצרים מכפיל כח כלפי גורמי חוץ וגורמי פנים במהלך ישום המהלכים עסקיים. טכנולוגיית המידע משמשת כחלק אינטגראלי ממהלכי השינוי והקידום של הארגון ליעדיו ומטרותיו.
שיטת היעוץ המשתתף מאפשרת לנו להתבונן במהלכים הפנימיים והחיצוניים של הארגון, וכך לאתר את "מקורות חוסר הרווחיות" המשפיעים על ההיתנהלות השוטפת
בעזרת מערך בקרה ודיווח ממוחשב והקניית מערכי מדידה ויעדים ברמת הפרט/היחידה/הארגון ניתן יהיה לבקר מעת לעת את המהלכים העסקיים ולשפרם באופן מתמיד.
מהלך אסטרטגי. המהלך האסטרטגי נבנה בפועל על סמך חזון ההנהלה וראייתם את הארגון לעתיד..

שרותים מוצעים

השינוי שלנו ההצלחה שלכם !

בדיקת תיקים

 • press-img-10
  סטאטוס ארגוני- אי הגדרת תפקידים, מינוי לא שקול של מנכ"ל, רגש במקום היגיון בעבודה...
 • press-img-1
  מינוי מנהל מיוחד מטעם בית המשפט על מנת לשקם את המפעל לקראת איתור משקיע...
 • press-img-2
  לצורך שיקומה של קבוצת ישטק מונה זאב דורי ליו"ר פעיל של החברה. להלן השינויים שבוצעו:...