אסטרטגיה

קביעת האסטרטגיה העסקית כוללת שלושה מרכיבים עיקריים:

 • חזון (Vision) :   הצהרה למה שהארגון רוצה להיות או להפוך.
 • ערכים (Values) :  מהם העקרונות המנחים את המנהלים והעובדים.
 • משימה (Mission   Statement) : תאור של מהות/מטרת הארגון והעסק הנוכחי.

תכנון אסטרטגי הינו מהלך שנוקטות מעט חברות וגורם להן להצליח יותר מהרבה חברות שפשוט "מתנהלות" בשוטף

תכנון אסטרטגי מורכב משלושה חלקים:

 • החברה – ניתוח הפעילות
 • התחרות – יתרון / חיסרון יחסי
 • והשוק – לקוחות ופוטנציאל לעתיד

לאחר ניתוח שלושת אלו

 • בניית חלופה אסטרטגית
 • בחירת האסטרטגיה המועדפת

החלק הראשון, הארוך והחשוב ביותר בתהליך תכנון אסטרטגי, הוא ניתוח הנתונים. ניתוח נתונים אסטרטגי יוביל אותנו לממצאים אשר ישפיעו על החלופה המועדפת שלנו לגבי האסטרטגיה של החברה.

בשלב זה יש לבחון את הדוחות הכספיים של החברה, נתוני המכירות שלה, סקרי שביעות רצון וכל נתון כמותי ואיכותי רלוונטי אחר. מטרת השלב הזה לזהות את החוזקות והחולשות של החברה. להבין מה היא עושה טוב ומה פחות טוב. לאתר נכסים ויכולות שאיתם החברה יכולה להתבסס באסטרטגיה העתידית שלה.

גם ניתוח הלקוחות הינו חלק משלב הניתוח הראשוני בדרך לתכנון האסטרטגיה. ניתוח הלקוחות יזהה את הצרכים וההעדפות של לקוחות החברה ולקוחות פוטנציאלים. הניתוח יכלול בדיקת המודעות לחברה ולמתחרותיה, סקרי שוק שיזהו צרכים סמויים וגלויים בקרב הלקוחות וקבוצות מיקוד שונות. פעמים רבות, תהליך התכנון האסטרטגי מקבל תובנות משמעותיות מניתוח הלקוחות, שהרי זיהוי נכון של הצרכים שלהם ומתן מענה להם, הוא המפתח לתכנון אסטרטגיה מוצלח להלן עיקרי השלבים בתכנון המהלך האסטרטגי :

  • ניתוח בנצ'מרק ומודלים עסקיים של חברות דומות
  • תעדוף חלופות
  • ניתוח פנימי של החברה
  • ניתוח הלקוחות של החברה
  • ניתוח הסביבה התחרותית

לאחר שניתחתם את החברה, השוק והתחרות, אמורות לעמוד בפניכם מספר אלטרנטיבות לפעולה. אם אתם מזהים רק אחת, ייתכן ואתם "נשאבים לרעיון" שעלה לכם במהלך הניתוח. נסו להציף לפחות 2-3 חלופות אסטרטגיות לפעולה. זהו את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ונסו לכמת במונחים כספיים את ההכנסות והרווחים שכל חלופה אסטרטגית צפויה לייצר לכם. אמדו את הסיכון הגלום בכל חלופה והציגו לעצמכם תמונה ברורה שתאפשר לכם לתעדף ביניהן ולבחור. לאחר מכן, כאשר אתם נמצאים בחברת האנשים החכמים ומוכשרים ביותר בארגון שלכם, נסו לבחור ביחד בחלופה הכדאית ביותר. ייתכן שבשלבים שונים, חלופות שונות יהיו כדאיות יותר ופחות. חלופה בטוחה טובה בתנאי אי ודאות וחלופה מסוכנת עשויה להיות הכרחית בעיתות של שינוי קיצוני במצב השוק או התחרות.